Детска дентална медицина

Разрешава проблемите, които са свързани с развитието на съзъбието в детската възраст. Има за цел не само да лекува заболяванията на зъбите при децата, но и да осигури профилактиката и да следи развитието на съзъбието в детска възраст. Важна част от дейността на специалиста по детска дентална медицина, е създаването на правилно отношение към хигиенните навици и поддържането на устна хигиена. 

Нашите специалисти:

Д-р Георги Хаджиев

Лекар по дентална медицина и специалист по орална хирургия

Д-р Иван Петков

Лекар по дентална медицина

Д-р Дисислава Радкова

Лекар по дентална медицина

ConsumeDent © 2018. All Rights Reserved

Powered by Nanyo Penkov